80-kolumner från en C128 på en VGA-skärm


Log in to reply