En sorts lösning på att köra telnet BBS från sin C64/C128


Log in to reply