För att förtydliga: Stockmans examensarbete är alltså den som publicerades som “ABC-klubbens rapport nr. 1”. Jag är ute efter de andra versionerna som gjordes i begränsade upplagor.